رضا ا حسان‌ پور

 

     خوبِ من! حیف است حال خوبمان را بد کنیم

         را ه  رود جا ری احسا سما ن را  سد  کنیم            

 

عشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوب 

پس  نبا ید با «اگر»  یا  «شاید»  آن را بد  کنیم

 

دل به دریا می‌زنم من. دل به دریا می‌زنی؟

تا توکّل بر هر آ نچه  پیش می‌ آ ید کنیم

 

جای حسرت خوردن و ماندن، بیا راهی شویم

 پا یمان را  نذ ر را ه و قسمتِ  مقصد  کنیم

 

می‌توانی، می‌توانم، می‌شود؛ نه! شک نکن

 با ورم کن  تا «نباید» را «فقط باید» کنیم

 

زندگی جاریست؛ بسم الله... از آغاز راه... 

نقطه‌ های مشترک را می‌شود ممتد کنیم   

 

آخرش  روزی بها ر خند ه‌ هامان می‌رسد 

پس بیا با عشق، فصل بغضمان را رد کنیم

 

/ 0 نظر / 12 بازدید