سید ضیاء الدین شفیعی

ای روزهای طی شده در بی قراری ام

ای کوچه های گمشده ی نی سواری ام


پیدا کنید آن من ِ  از من گریز را

این روزها ز دست  خدا هم، فراری ام


نامش چه بود ؟ از که بپرسم ؟ کجاست او؟

آیینه  وار مردِ تماشا  کناری ام


زیبا ترین نشانه که از او به جاست چیست؟

پیغام می رسد که  «عزیزان بهاری ام»


اردیبهشت های فراوان گذشته اند

پایان ندارد این همه چشم انتظاری ام


تابیده  است ماه ، چه شب ها به خاطرم

امشب  دو باره کاش بیاید  به  یاری ام

             منبع : سایه عمر           http://sayehomr.persianblog.ir                                                                                                                                                                                                

/ 0 نظر / 38 بازدید