شعبانعلی رفیعی

 

 

سینه منزلگه یار است اگر بگذارند 

دیده ام محو نگار است اگر بگذارند

 

گر که من کشته احساس شوم حرفی نیست 

رخ او همچو بهار است اگر بگذارند

 

در خم کوچه دل خانه زیبایی هست 

این همان خانه یار است اگر بگذارند

 

حسرت بوسه به دل دارم و امید وصال 

عشق هم با دل زار است اگر بگذارند

 

پای یک چشمه اگر شاخه گلی روییده است 

حاصل عمر بهار است اگر بگذارند

 

گفت با خون دل و دیده خونبار رفیع 

سینه منزلگه یار است اگر بگذارند....

 

برگرفته : سایه عمر http://sayehomr.persianblog.ir

                       

/ 0 نظر / 8 بازدید