پژمان بختیاری

 

گذشت آن که تو سرخیل دلبران بودی 

خدای عشق من و شاه دختران بودی

  

گذشت آن که ز درگاه خویش می راندی 

مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی

  

هنوز عکس تو بامن سخن کند ز آن روز 

که شمع انجمن ماه منظران بودی

  

چو فکر مردم نادان شدی دریغ ان روز 

که دل فریب چو افکار شاعران بودی

  

ز سرگرانی خوبان روزگار مرنج 

تو هم به عاشق دل خسته سرگران بودی

  

به روی خوب تو پیری ستم نمود آری 

به حکم آن که تو نیز از ستم گران بودی

  

هنوز خانه ی دل وقف عشق تست بیا 

که این خرابه همانست کاندران بودی

/ 0 نظر / 44 بازدید