قیصر امین پورـ حسرت همیشگی

 

حسرت همیشگی                                                         

حرفهای ما هنوز ناتمام...

تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی !

پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود

آی...

ناگهان
چقدر زود
دیر می شود!

/ 0 نظر / 18 بازدید