هوشنگ ابتهاج

ای عشق همه بهانه از توست

من خامشم این ترانه از توست

 

آن بانــــــگ بلند صبحگاهی

وین زمزمه ی شبانه از توست

 

من انده خــــــویش را ندانم

این گریه ی بی بهانه از توست

 

ای آتش جان پاکبــــــازان

در خرمن من زبانه از توست

 

افسون شده ی تو را زبان نیست

ور هست همه فسانه از توست

 

 کشتی مرا چـــــــه بیم دریا ؟

طوفان ز تو و کرانه از توست

 

گر باده دهی و گرنه ، غم نیست

مست از تو ، شرابخانه از توست

 

می را چه اثر به پیش چشمت ؟

کاین مستی شادمانه از توست

 

پیش تو چه توسنی کند عقل ؟

رام است که تازیانه از توست

 

 من می گذرم خموش و گمنام

آوازه ی جاودانه از توست

 

چون سایه مرا ز خاک برگیر

کاینجا سر و آستانه از توست

/ 0 نظر / 22 بازدید