وحشی بافقی

 

 

روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر

هوای یار دگر دارم و دیار دگر

 

به دیگری دهم این دل که خوار کرده ی  تست

چرا که عاشق تو دارد اعتبار دگر

 

میان ما و تو ناز و نیاز بر طرف است

به خود تو نیز بده بعد از این قرار دگر

 

خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم

به فکر صید دگر باشد و شکار دگر

 

خموش وحشی از انکار عشق او کاین حرف

حکایتیست که گفتی هزار بار دگر

 

نقاشی : اثر استاد مسعود سالمی                                

/ 0 نظر / 64 بازدید