عاشقانه 1

 1-قوامی

 

http://s2.picofile.com/file/7270446020/%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C.mp3.html

 

 

عمادرام 

2-http://s1.picofile.com/file/6863235410/02_Emaad_Raam_Bahare_Man_gozashte_shayad_www_asheghane_blogspot_com_.wma.html

 بدیع زادگان

3-http://s1.picofile.com/file/6864181086/Shod_Khazan.mp3.html

4-محمد نوری

http://s1.picofile.com/file/6893676056/Midoni.mp3.html4-    

5-عباس مهر پویا

http://s1.picofile.com/file/6850967802/Track_4.mp3.html

   6-بنان

     http://s1.picofile.com/file/6905846076/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.mp3.htmlِ

 

http://s1.picofile.com/file/7270429779/bahar_delneshin.mp3.html

 

 

http://s2.picofile.com/file/7270417846/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2.mp3.html

 

   7-گلپایگانی      

http://s1.picofile.com/file/6848923538/08_MAN_TO_RAA_AASAAN_NAYAAV.mp3.html

  8- گل نراقی

   http://s1.picofile.com/file/6942324944/Marabebous.mp3.html

 9-شجریان

  http://s1.picofile.com/file/6940669014/Chehreh_Be_Chehreh.wma.html

 http://s1.picofile.com/file/6940702212/razm_moshtarak.mp3.html

      http://s1.picofile.com/file/6940679074/%D8%AF%D9%84_%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%86.mp3.html

 10-خوانساری

       http://s1.picofile.com/file/6941109654/doay_del_khansari.wma.html

       http://s1.picofile.com/file/6941112672/laleh_parpar_khansari.wma.html

      http://s1.picofile.com/file/6942300800/shab_yalda_khansari.wma.html

/ 0 نظر / 10 بازدید