نرگس عینیهوای دفترم امشب هوای دلتنگی است

غرور و بغض و نیازم غریق یکرنگی است


دچار می شوم اینجا. . . دچار یک غربت

تمام ثانیه هایم اسیر این جنگی است


که در گرفته میان گریز و جا ماندن

در این هوای تمنا ، چه جای دلسنگی است؟


بهانه های قدیمی هنوز بیدارند

برای من که غرورم شکسته این ننگی است


نباید از تو بگویم. . . نباید از تو بخوانم

غرور لعنتی ِ من دچار بیرنگی است


گذشته بودم و با خود خیال می کردم

فقط تویی که هوایت هوای دلتنگی است


هنوز بعد ِ فراقی که بین ما افتاد

گمان ساده ی خامم به فکر همرنگی است


دوباره بی تو من امشب عروج خواهم کرد

به سوی خاطره هایی که از دلی سنگی است !

/ 0 نظر / 13 بازدید