دکتر محمود رضا اکرامی فر

 

اشک من؟ آنچه می شمردی بود

غصه ی من؟ هر آنچه خوردی بود

 

آبرویم؟همان که می ریزم-

من به پایت ... ولی نبردی بود

 

ازدل من سراغ می گیری؟

آن اناری که می فشردی بود

 

آنچه دیدی صدای خنده نبود

ناله های دوتار کردی بود

 

همه ی حرف من در این مدت-

دل خود را به کی سپردی بود

/ 0 نظر / 41 بازدید