سید حمیدحسینی (همسایه)

 


 

زندگی یعنی سیب سرخی دست یتیم

زندگی یعنی رقص مویی در نسیم

زندگی چین است در جبین

زندگی مرگ است در کمین

زندگی یعنی زخم کهنه در جگر

زندگی یعنی معشوق از عاشق بی خبر

زندگی یعنی همش وهم و خیال

زندگی یعنی آرزوهای محال

زندگی یعنی سلامی بی جواب

زندگی یعنی با چشم تو رفتن به خواب

زندگی یعنی سراب وصل تو

زندگی یعنی خراب مست تو

زندگی مردیست تنها و غمین

عمق دردش در شعراش ببین

/ 0 نظر / 8 بازدید