مرتضی کیوان هاشمی

 

من نمی دانم چیست ...
که چنین زار و پریشان شده ام ...
و چرا ؟

مژه بر هم زدنی اشک مرا می ریزد ...
نکند باز من عاشق شده ام؟

من نمی دانم چیست...
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست ؟
و مرا می شکند ... می سوزد ...
و چنین زود به هم می ریزد ...
نکند باز من عاشق شده ام؟

راستی !
نگرانیِ من از بابت چیست ؟
و چرا اینهمه رفتار تو را می پایم ؟
و چرا اینهمه دلواپس چشمان توام ؟
ریشه ی اینهمه دلتنگی چیست ؟
نکند باز من عاشق شده ام؟

آه ...
ای مردم این دهکده ی موهومی
به همه می گویم :

" اگر عاشق شده باشم روزی ،
خون من گردن آن دخترک مهسایی است
که در اقلیم مجازی ، هرشب
تا سحر
بال در بال دلِ نازک من می چرخــیـد
و برای دلم افسانه ی دریا می گفت

خون من گردن اوست... خون من گردن اوست ...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید