بهادر یگانه

 

بر باد رفت در غم و حسرت جوانیم

بی  آرزو چه سود  دگر زند گا نیم

 

موی سپید بر سر من تاخت ای دریغ

پیچید  روز گار کفن  بر  جوا نیم

 

گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده

ای  عشق  د ربدر  به کجا  میکشا نیم

 

از زندگی ملولم و در خویشتن اسیر

ای مرگ همتی که ز خود وارها نیم

        متن کامل شعر در ادامه

/ 0 نظر / 10 بازدید