علی اشتری(فرهاد)

 

 

گرچه افکندی ز چشم خویش آسانم چو اشک

یک دم ای آرام جان بنشین به دامانم چو اشک


تا به خاک تیره غلطم, یا به دامان گلی

بر خود از این بازی تقدیر لرزانم چو اشک

 

مردم چشم مرا مانند مردم ,لاجرم

 من هم از این تیره دل مردم , گریزانم چو اشگگر به چشمی بوسه دادم یا برخساری چه سود

کاین زمان با حسرتی در خاک غلطانم چو اشکبر دلی گر می نشینم بی ثباتم همچو آه

ور به چشمی جای گیرم,َ باز لغزانم چو اشکسوز پنهان درون است این که پیدا می شود

گه به لبهایم چو شعر و گه به چشمانم چو اشک

/ 0 نظر / 35 بازدید