صادق سرمد

ایام اگر چه همراز حى غدیراست

پاکیزه ترین روز خدا عید غدیر است

ایام کثیر است ولى زان همه ایام

 بسیار قلیل است که با خیر کثیر است

امروز على یافت در اسلام، امارت

آن میر که بر هر که امیر است، امیر است

امروز پیمبر به على داد وصایت

وین نیز به تقدیر خداوند قدیر است

               منبع :

                http://ghadeer.valiasr-aj.net      
                                                                                                                                           

/ 0 نظر / 9 بازدید