محمد علی بهمنی


 

من زنده بودم اما: انگار مرده بودم

از بس که روزها را با شب شمرده بودم

 

یک عمر دور و تنها ، تنها بجرم این که ـ

اوسر سپرده می خواست ، من دل سپرده بودم

 

یک عمر می شد آری در ذره ای بگنجم

از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم

 

در آن هوای دلگیر ـ وقتی غروب می شد

گویی بجای خورشید ، من زخم خورده بودم

 

وقتی غروب می شد ـ وقتی غروب می شد

کاش آن غروب ها را از یاد برده بودم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید