سعید بیابانکی

نوزده سال مثل برق گذ شت

نوزده سال از نیامد نت

کوچه مشتاق گام هایت ماند

خانه چشم انتظار در زدنت

 

مثل این که همین پریشب بود

آمدی با پسرعموها یت

خنده هایت درست یاد م هست

بس که آشفته بود موهایت

 

رو به من... رو به دوربین با شوق

ایستادید سر به زیر و نجیب

آخرین عکس یادگاری تان

بین این قاب ها چقدر غریب...

 

هیچ عکاس عاقلی جز من

دل به این عکس ها نمی بند د

تازه آن هم به عکس ساده ی تو

که سیاه و سفید می خند د

 

دور تا دور این مغازه پُراست

از هزاران هزا عکس جدید

تو کجایی ؟ کجا ؟ نمی دانم !

آه ای خنده ی سیاه و سفید

 

تواز این قاب ها رها شده ای

دوستانت اسیر ترشده اند

تو جوان مانده ای ، رفیقانت

نوزده سال پیر تر شده ای

 

صبح شنبه ، چه صبح تلخی بود

از خودم پاک نا امید شدم

قاب عکس تو بر زمین افتاد

به همین سادگی شهید شدم

 

/ 0 نظر / 40 بازدید