فاضل نظری

 

 

 

 

ما گشته ایم،نیست،تو هم جستجو مکن

آن روزها گذشت،دگر آرزو مکن

  

دیگر سراغ خاطره های مرا مگیر

خاکستر گداخته را زیر و رو مکن

  

در چشم دیگران منشین در کنار من

ما را در این مقایسه بی آبرو مکن

  

راز من است غنچه ی لبهای سرخ تو

راز مرا برای کسی باز گو مکن

  

دیدار ما تصور یک بی نهایت است

با یکدگر دو آینه را رو به رو مکن

/ 0 نظر / 11 بازدید