امیر سیاهپوش


 

 

افتاده ام به یاد نگاری که رفته است

دل داده ام به صحبت یاری که رفته است


چیزی نمانده است بجا جز غبار راه

از شوکت و شکوه سواری که رفته است


سالی گذشت بی گل و کاری نکرده ام

جزگریه در رثای بهاری که رفته است


یک عمر خواب بودم و امروز می خورم

حسرت برای لیل و نهاری که رفته است


بعد از هزار سال فراموشی و غرور

گل می برم برای نگاری که رفته است

/ 0 نظر / 17 بازدید