علی اصغر واقدی

 

چگونه پاره کنم رشته های زنجیرم

بیا مرا برهان ورنه بی تو می میرم

به چشم های درشت و سیاه غمزده ات

به ناله های تهی از امید و شبگیرم

ستارگان همه دانند و آسمان داند

که در شکستن پیمان نبود تقصیرم .

*

مرا به  قصه ی  تقدیر اعتقادی نیست

کنون چگونه  به گویم  اسیر  تقدیرم ؟

به دشت شوق مرا آرزوی پرواز است

دریغ ودرد که چون سبزه ای زمین گیرم

نه  برق  پاک امیدی ، نه رعد فریادی

خدای داند از این شهر مرد گان ، سیرم

شکوفه های جوانی ز شاخه هایم ریخت

در این بهار ، درختی شکسته و پیرم

روان تشنه ی من گرد باد عصیان هاست

ببین ، که با همه آزادگی به زنجیرم !

/ 0 نظر / 30 بازدید