عرض تسلیت

   

        امام رضا (ع)
       کسی که مصائب مارا به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند،
       در روزی که چشم ها گریانند(روز حساب)، گریان نخواهد شد.

        ارسال از شکوفه (شکوفه بهاری)

/ 0 نظر / 18 بازدید