دکتر خسرو فرشید فر

عشق من،خاطره ی عشق من از یاد مبر

 یادم ،ای لاله ی شعر و سخن از یاد مبر

 آن گل یاس سپیدی که به دستم دادی

 ای گل یاس سپید چمن از یاد مبر

 خاطرات خوش این عشق جنون‌آسا را

 مبر ای بوی خوش یاسمن از یاد مبر

 چون ببوسد لب مهتاب گل روی تو را

 بوسه‌ام ای گل مهتاب تن از یاد مبر

 چون پر نرم نسیمی بنوازد رویت

 نغمه ی نرم غزل‌های من از یاد مبر

داغ اشکی که زداغ تو برخسارم بود

چون زنی خنده بهر انجمن از یاد مبر

اولین غنچه عشق تو به من خندان شد

اولین عشق خود ای سیمتن از یاد مبر

 یاد باد آنکه مرا یار عزیزت خواندی

 یاد این یار عزیز کهن از یاد مبر

 از غمت سوخته‌ام با ستمت ساخته‌ام

 این همه سوختن و ساختن از یاد مبر

 عالم و هر چه در او هست ببر از یادت

 لیک دل دادن و عاشق شدن از یاد مبر

/ 0 نظر / 61 بازدید