شفیعی کدکنی

بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب،

که باغ ها همه بیدار و بارور گردند.

بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید

به آشیا نه ی خونین دوباره برگرد ند ..

 

بخوان به نام گل سرخ، در رواق سکوت،

که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد؛

پیام روشن باران،

زبام نیلی شب،

که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد ..

 

ز خشک سال چه ترسی؟ــ که سد بسی بستند:

نه در برابر آب،

که در برابر نور

و در برابر آواز و در برابر شور...

 

در این زمانه‌ ی عسرت،

به شاعران زمان برگ رخصتی دادند

که از معا شقه ی سرو و قمری و لاله

سرودها بسرایند ژرف تر از خواب ،

زلال تر از آب ،.

 

تو خامشی، که بخواند؟

تو می روی، که بماند؟

که بر نها لک بی برگ ما ترانه بخواند؟

 

از این کریوه به دور،

       در آن کرانه، ببین:

بهار آمده، از سیم خادار، گذشته .

حریق شعله ی گوگردیِ بنفشه چه زیباست!

 

هزار آینه جاریست.

هزارآینه اینک

به همسرایی قلب تو می تپد باشوق .

 

زمین تهی است ز رندان ،

همین تویی تنها

که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی .

«حدیث عشق بیان کن،به هر زبان،که تو دانی . *»

  • حافظ                                                                           
/ 0 نظر / 40 بازدید