فریدون مشیری

 نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران زمین و یگانه یادگار جمشید جم

بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار مبارک!

 

 

  

بوی گل نرگس ؟

                  ــ نه،

                     که بوی خوش عید است!

 شو پنجره بگشا،

                    که نسیم است و نوید است.

 

 رو، خارِ غم از دل بکن، ای دوست، که نوروز

 هنگام درخشید نِ گل های امید است.

 

 بر لاله ی از برف برون آمده بنگر،

 چون روی تو، کز بوسه ی من سرخ و سفید است.

 

 با نُقل و نبیدم نبود کار، که امروز

 روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است.

 

 گر با دل خونین، لب خندان بپسندی،

 با من بزن این جام ، که ایّام، سعید است

/ 0 نظر / 9 بازدید