حمیدمصدق

 

 

کاش آن آینه ای بودم من

که به هر صبح تو را می دیدم

می کشیدم ، همه اندام تو را در آغوش

سرِو اندام تو با آن همه پیچ

                                         آن همه تاب

آنگه از باغ تنت می چیدم

گل صد بوسه ی ناب

/ 0 نظر / 37 بازدید