محمد علی بهمنی

 

 

 

دلخوشم با غزلی تازه ،همینم کافیست

تو مرا باز رساندی به یقینم کافی ست

 

قانعم ، بیشتر از این چه بخواهم از تو

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست

 

گله ای نیست ، من و فاصله ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

 

                         آسمانی !                       

            تو  در آن گستره خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم کافی ست

 

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

 

فکر کردن به تو یعنی غزلی شور انگیز

                        که همین شوق  مرا

      خوب ترینم !

                                     کافی ست  

/ 0 نظر / 71 بازدید