گلچین معانی

 

دیدی ای ماه که شمع شب تارم نشدی

تا نکشتی زغمم شمع مزارم نشدی 

بی خبر از بر من رفتی و این دردم کُشت

که خبر دار ز دشواری کارم نشدی 

روی بر تافتی و پشت وپناه دل من

نشدی کز همه رو، رو به تو آرم نشدی 

زاریم دیدی و آنقدر تغافل کردی

که خبر دار ز حال دل زارم نشدی 

غافل از یاد تو بودم که نگشتی یارم ؟

یا بد یدی که غم روی تو دارم نشدی 

یاد آن عهد که از یک دلی و یک جهتی

لحظه ای دور ز آغوش و کنارم نشدی 

گفتی آرام ندارد دل «گلچین» بی من

چه کنم، مایه ی آرام و قرارم نشدی 

باز هم مهر تو می پرورم اندر دل تنگ 

گر چه عمری به تو دل بستم ویارم نشدی  

/ 0 نظر / 7 بازدید