بهمن محمدزاده

 

 

بعد از تو و آن واقعه ی  سختْ نفس گیر

تو رفتی و من ماندم و سنگینی تقدیر

 

یک عمر نشستم که تو را سیر ببینم

از پشت همان پنجره ی  بسته ی دلگیر

 

یک عمر تو را گریه نکردم که نگردی

با قطره ای از چشم من خسته سرازیر

 

از بخت خود آخر چه بگویم، چه بگویم

من تشنه ی  دیدار و تو از دیدن من سیر

 

آن پنجرة غمزده را باز کن و باش

دلواپس این بخت جوان گرچه کمی دیر

 

بگذار دلی تازه کند کوچه ی تنها

با خستگی پای دو تا رهگذر پیر

 

/ 0 نظر / 7 بازدید