تک بیت های ناب

     آن که رخسار تورا رنگ گل نسرین داد

         صبرو  آرام تواند  به من  مسکین  داد

                                          حافظ

         وه که با این عمر های کوته بی اعتبار

         این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا

                                              شهریار

        درچمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت

       با حریفان قهر بی جای  توام  امد به یاد

                                                             رهی معیری                                      

                              دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند                            

                             ازگوشه بامی که پریدیم ، پریدیم                                    

                                                          وحشی بافقی                                      

         غمت   در  نهان خانه دل نشین

         به نازی که لیلی به محمل نشیند

         مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

         ز بامی که برخاست، مشکل نشین

                           طبیب اصفهانی  

          نشد یک لحظه از یادت جدا دل 

          زهی دل آفرین دل مرحبا دل 

                                               لاهوتی                        

         هرجا که سفر کردم تو همسفرم

       وزهرطرفی رفتم تو راهبرم بودی 

                باهرکه سخن گفتم پاسخ زتو بشنیدم 

          بر هر که نظر کردم تو در نظرم بودی

                       صادق سرمد

         وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم 
           شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم

        اگر ز خلق ملامت، و گر ز کرده ندامت 
               کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

                  مهرداد اوستا

       من چیستم؟حکایت از یاد رفته ای
     تصویری از جوانی بر باد رفته ای
                                                     نواب صفا                               

      خوشا عاشق شدن اما جدایی

     خوشا عشق و نوای بی نوایی

     نوای عاشقان در بی نواییست

     بقای عشق و عاشق در جدایی است

                         مهدی سهیلی

      نشود فاش کسی آنچه میان من و توست 

      تا  اشارات نظر نامه رسان من و  توست

                                    هوشنگ ابتهاج

       دربزم جهان جز دل بشکسته ما نیست 

       ان  شمع که  می سوزد  و پروانه  ندارد

                                پژمان بختیاری 

      در  وصل  هم  ز عشق تو ای  گل در  آتشم

      عـاشـق نمی شـوی که ببـینی چه می کـشـم

      پروانه  را  شکایتی  از  جور  شمع  نیست  

      عمری است در هوای تو می سوزم و خوشم

                                              شهریار

      الاهی سینه‌ای ده آتش افروز

      در آن سینه دلی وان دل همه سوز

      هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست

      دل افسرده غیر از آب و گل نیست

                              وحشی بافقی

      این کاخ که می باشد گاه از تو وگاه از من

      جاوید نخواهد ماندخواه از تو خواه از من

                           محمد هاشم افشار

       زندگی چیست؟نقشی با خیال آمیخته

       راحتی با رنج و شوری با ملال آمیخته

                               ژاله قائم مقامی

       فقط سوزدلم را دراین جهان پروانه می داند

       غمم  ر ا بلبلی کاواره شد ا ز لانه میداند

       به امیدی نشستم شکوه خود را به دل گفتم

       همی خندد به من اینهم مرا دیوانه می داند

                                     ابوالقاسم لاهوتی

       فدایت ای گل خندان که فارغ از چمنی

       چو جان من تو عزیزی اگر چه دل شکنی

                                        نظام وفا

       حاصل عمر من آن بود که با دوست گذشت

       ور نه از عمر جه می بود  دگر حاصل ما

                                       نظام وفا

      زندگی کردن من مردن ندریجی بود

      آنجه جان کندتنم عمر حسابش کردم

      شرح داغ دل پروانه چوبا شمع گفتم

     آتشی در دلش افکندم و آبش کردم

                             فرخی یزدی

     تا تو مراد من دهی کشته من فراق تو

     تاتوبه دام من رسی من به خدارسیده ام

                               رهی معیری

     عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

     ساده دل من که قسم های تو باورکردم

                                    شهریار 

      روزگار اینسان که خواهد بیکس وتنها مرا

      سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

                                    شهریار

      عشق آتش بود و خانه خرابی دارد

      پیش آتش دل شمع وپر پروانه یکیست

                            عماد خراسانی

      چندان ز بی وفایی تو شکوه سرکنم

      تا نگذرد هوای  تو یک  روز در سری

                         مهرداد اوستا 

      مارا دل ازکشاکش دنیا شکسه است

      این کشتی از تلاطم دریا شکسته است

      بک دل به سینه دارم ویک شهر دلستان

      بازارمن زگرمی سودا شکسته است

                            هادی رنجی

      گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده

       ای عشق  در  به در به کجا می کشانیم

                                   بهادر یگانه

       نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

       دیگر اکنون باجوانان ناز کن با ما چرا

                                    شهریار

       دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

       تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

                                  حافظ

      چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

      سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست    

                                        حافظ

      خبرت هست که  بی روی تو  آرامم

      طاقت  بار  فراق این همه  ایامم  نیست

                                         سعدی

       حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

       به سر نکوفته  باشد  در سرایی  را

                                  سعدی

       خرقه زهدو جام می گرچه نه درخور همند

       این  همه نقش میزنم از جهت  رضای  تو

                                          حافظ

        سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از ذوق گنا

        معصیت  را خنده  می آید ز استغفار  ما

                              قدسی مشهدی

        واعظ ،  مکن دراز حدیث  عذاب  را

        این بس بود که بار دگر زنده می شویم

                                وحید قزوینی

        زاهدکشوری بدم صاحب منبری بدم

        کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو

                                     مولانا

        بگذار تا ببینمش اکنون که می رود

         ای اشک از چه راه تماشا گرفته ای؟

                       علی اطهرکرمانی

         باید خریدارم شوی، تا من خریدارت شوم

         وز جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

         من نستم چون دیگران، بازیچه بازیگران

         اول به دام آرم تو را، و آنکه گرفتارت شوم

                                 رهی معیری

         سرزلف تونباشد، سرزلف دگری

         ازبرای دل ما قحط پریشانی نیست

                                 صائب

         هرچندکه از محمل لیلی اثری نیست

         صد بادیه پرشورزبانگ جرس اوست

                                    صائب

         پدرت گوهر خود به زروسیم فروخت

         پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

                           شهریار                                      

         خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی

         نداری غیر ازین عیبی که میدانی که زیبایی

                                   رهی

         فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

        چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن 

                                      حافظ

       گاهی گر از ملال محبت برانمت

       دوری چنان مکن که به شیون بخوانمت

       سرو بلند من که به دادم نمی رسی

      دستم اگر رسد به خدا می رسانمت

                                  شهریار

      من ندانم به نگاه تو چه رازیست نهان

      که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان

                       رعدی آذرخشی

      

/ 0 نظر / 78 بازدید