حسین شاه زیدی

تو شوخ چشم فسونگر بلای جان منی

بلای جان منی، عشق جاودان منی

 

منم که: رشک برندم به آشنائی تو

توئی که: دشمن از مردمان نهان منی

 

منم که: جز تو ندارم حکایت دگری

توئی که: تلخی جانکاه داستان منی

 

منم که : پاک شد از لوح خاطرت یادم

توئی که : جلوه ی اندیشه و گمان منی

 

منم که : شِکوِه ندارم ز آسمان زآنروی

که تو ستاره ی اقبال آسمان منی

 

منم که: زنده به عشق حیات بخش تو اَم

تو شوخ چشم فسونگر، بلای جان منی

/ 0 نظر / 80 بازدید