رهی معیری

 

 

تو سوز آه من ای مرغ شب چه میدانی؟

ندیده ای شب من، تاب و تب چه میدانی؟

  

به من گذار که لب بر لبش نهم، ای جام

تو قدر بوسه ی آن نوش لب چه میدانی؟

 

چو شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد

تو گریه ی سحر و آه شب چه میدانی؟

 

بلای هجر، ز هر درد جانگدازتر است

ندیده داغ جدایی تعب چه میدانی؟

  

رهی به محفل عشرت به نغمه لب مگشای

تو دل شکسته، نوای طرب چه میدانی؟

/ 0 نظر / 37 بازدید