هما میر افشار

مرا در سینه پنهان کن ،
رهم ده در دل پر مهر و احساست
مرا مگذار تنها ، ای دلیل راه امیدم ،
بهشتم ، آسمانم ، شعر جاویدم
****

مرا بگذار تا زنجیری زندان غم باشم ،
برایت قصه ها خوانم ،
به  پایت شعر ها ریزم .
مرا بگذار تا مستانه در پای تو آویزم
****

مرا در دیده پنهان کن
که شبها تا سحر رویای آن چشم سیه گردم
مرا مگذار تا دور از تو ای هستی ، تبه گردم
****

ز پایم بند دل مگشا ،
مرا بگذار تا کاخی برایت از وفا سازم
ترا از آرزوهایت جدا سازم ،
ترا با کعبه ی دل آشنا سازم
****

بیا با من ، بیا تا در میان موج دریا ها ،
میان گردباد سخت صحرا ها
کنار برکه های غرق نیلوفر ،
تهی از یاد فرداها
ز جام چشم های تو می ناب نگه نوشم ،

****

منم آن مرغک وحشی ،
قفس مگشا .
ز پایم بند دل را بر مدار ، ای آشنای من
مرا بگذار تا عمری اسیر ارزو باشم ، سراپا گفتگو باشم ،
شه من ، شهرزاد قصه گو باشم
****

مران از سینه یادم را
مرا از کف مده آسان
منه امید جاویدم
به لوح عشق من پایان . . .


/ 0 نظر / 25 بازدید