علی اشتری

 

 

از ناز چه می خندی،‌ بر دیده که می گرید

این دیده زمانی نیز ، خندیده  که می گرید


چون دیده ترا سر مست ، از باده ی اغیاری

در خون خود از غیرت ، غلتیده که می گرید


تنها نه از این مردم ، صد روی و ریا دیده است

از مردمک خود هم بد دیده ، که می گرید


لب نیک و بد دنیا نا خوانده ، که می خندد

چشم آخر هر کاری، پاییده که می گرید


صد داغ نهان دارد، این سینه که می سوزد

صد گونه بلا دیده است ، این دیده که می گرید

 

/ 0 نظر / 18 بازدید