پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

فریدون مشیری

  بر ماسه ها نوشتم:                  - دریای هستی من                                      از عشق توست سرشار                                                               این را به یاد بسپار!   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید

محمدعلی بهمنی

  خبر این است که من نیز کمی بد شده ام  اعتراف این که :                                      در این شیوه                                       سرآمد شده ام                                                         ***          پدرم خواست که فرزند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 154 بازدید