ایرج دهقان

 

                                                                                                                                                                                                

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

به گریه گفتمش آری : ولی چه زود گذشت

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت

شبی به عمر ، گرم خوش گذشت آن شب بود

که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت

چه خاطرات خوشی در دلم بجای گذاشت

شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت

گشود بس گره آن شب از کارهای بسته ی ما

صبا چو از برِ آن زلف مشک سود گذشت

 مراست عکس تو یادآور سفر ، آری

چسان توانم ازین طرفه یادبود گذشت

غمین مباش و میندیش ازین سفر که ترا

اگرچه بر دل نازک غمی فزود گذشت

 

/ 0 نظر / 20 بازدید