جعفر سرخی

کاش می شد عشق را ایجاد کرد

در بهاران عاشقان را یاد کرد


کاش می شد کودک افسرده را

با کلامی یا سلامی شاد کرد


یا که می شد بلبل غم دیده را

آخر از کنج قفس آزاد کرد


کاش می شد در سکوت سینه ها

زندگی را بی امان فریاد کرد 


 یا که می شد پیش شیرین دهنان

صحبت از داغ دل فرهاد کرد

کاش می شد بر سر ویرانه ها

سازه های زندگی بنیاد کرد


کاش می شد در میان آب و خاک

صحبتی از آتش و از باد کرد


یا که ( سرخی ) را ز راه میکده

سوی مسجد راهی و ارشاد کرد 

/ 0 نظر / 62 بازدید