فریدون صلاحی (شعله)

 

 

گرچـــــــه رفتی از برم اما فراموشم مکن

با غمت ای آشنا هرشب هم آغوشم مکن

همچو موج اشک از دریـــــــای چشمم پا مکش

درپی خود چون حبابی خانه بردوشـــــــم مکن

در دلم نقش هـــــزاران داغ عشق مرده است

بیش از این در سوک عشق خود سیه پوشم مکن

ساغر چشم تو سرشار است از مستی و ناز

با خیال نــرگست هرشب قــدح نوشم مکن

مـن ز سـوز اشتیاق تــــو ســــرا پـا آتـشم

بـاز بـا توفان بـــی مـهـریت خامــــــوشم مـکن

جوشد امشب جلوه ی جادوی چشمانت ز جام

با شراب نرگست ای فتنه مدهوشم مکن

/ 0 نظر / 15 بازدید