حسین منزوی

 

 

یک شب هوای گریه
یک شب هوای فریا د
امشب دلم هوای تو کرده است

*

فوج اثیری دُرناها
                        در باران
شعر مهاجر است
                        که می گذرد
و آن صدای زمزمه وار
که لحظه لحظه ،
                  به من ،
                       نزدیک می شود  ،
آهنگ بال بال شعرم
شعرم هوای نشستن دارد.

*

شب را
           تا صبح
مهمان کوچه های بارانی
                                 خواهد بود
و برگ برگ دفتر غمگینم را
                                  در باران
                                           خواهم شست

آن گاه شعر تازه ام را
-- که شعر شعرهایم خواهد بود
با دست های شاعرانه ی تو
بر دفتری که خالی ست
                               خواهم نوشت
ای نام تو تغزل دیرینم در باران!
یک شب هوای گریه
یک شب هوای باران
امشب دلم هوای تو کرده است

 

/ 0 نظر / 47 بازدید