مهدی سهیلی

 

 

 

 

هر چه کنی بکن ولی، از بر من سفر مکن

 یا که چو می روی مرا، وقت سفر خبر مکن

 

 گر چه به غم ستاده ام،نیست توان دیدنم

 شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مکن

 

 روز جدایی ات مرا یک نگه تو میکُشد

 وقت وداع کردنت بر رخ من نظر مکن

 

 دیده به در نهاده ام، تا شنوم صدای تو

 حلقه به در بزن مرا عاشق در به در مکن

 

 من که ز پا نشسته ام مرغک پر شکسته ام

 زود بیا که خسته ام زین همه خسته تر مکن

 

 گر چه به دور زندگی تن به قضا نهاده ام

 آتشم این قدر مزن رنجه ام این قدر مکن

 

 یوسف عمر من بیا تنگ دلم برای تو

 رنج فراق می کُشد خون به دل پدر مکن

 

 هر چه که ناله می کنم گوش به من نمیکنی

 یا که مرا ز دل ببر یا ز برم سفر مکن

/ 0 نظر / 125 بازدید