علی اصغر واقدی

 

  

با اشتیاق، چلچله های نگاه  من   

  سوی بهارچشم تو پرواز می کنند

   گویی فرشتگان فسونکار خنده ات

  دروازه ی بهشت خدا باز می کنند

 

      از چشمه سار روشن ونوشین عشق ها

       سیراب کن مرا که چو شن زار تشنه ام

          بی عشق،زندگی چو کویری ست بی نشان

 در این کویر، با تن تب دار تشنه ام

 

تا کی درون آتش سوزان اشتیاق

  خاموش و بی قراربه چشم تو بنگرم

     از رخ حجاب ناز به یک سو فکن ، بیا

 مگذار بی نصیب ز شهر تو بگذرم

 

 قلبی به  خاطرم به  تپیدن  نیفتاد   

فریاد من به گوش کسی آشنا نشد

     هر کس که با نیاز پرستیدمش گریخت

     چون من در این میانه کسی بی خدا نشد

 

اینک به صد امید به سوی تو آمدم

دست مرا بگیر که بیمار و خسته ام

من تشنه ام،تو چشمه ی نوش نوازشی

«نازم بکش که عاشقم و دل شکسته ام»

  

/ 0 نظر / 11 بازدید