ابوالحسن ورزی

 

رفتی از چشمم و دل محو تماشاست هنوز 

عکس روی تو در این آیینه پیداست هنوز 

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد 

دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز 

در دلم عشق تو چون شمع به خلوتگه راز 

در سرم شور تو چون باده به میناست هنوز 

گر چه امروز من آیینه ی فردای منست 

دل دیوانه در اندیشه ی فرداست هنوز 

عشق آمد به دل و شور قیامت برخاست 

زندگی طی شد و این معرکه برپاست هنوز 

لب فرو بسته ام از شرم و زبان نگهم 

پیش چشمان سخنگوی تو گویاست هنوز

                                         

/ 0 نظر / 30 بازدید