فاضل نظری

 

745.jpg

 

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

دردلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

بازمی پرسمت از مساله ی دوری و عشق

وسکوت تو جواب همه ی مساله هاست

/ 0 نظر / 306 بازدید