ابوالقاسم حالت

 

گویی هر آنچه درد و بلا آفریده اند

تنها بخاطر دل ما آفریده اند

 

صاحبدل اختیار دل خود نداشته است

تا دلبران ماه لقا آفریده اند

 

رخسار دلکش و لب میگون و چشم مست

بهر فریب خلق،چه ها آفریده اند

 

ای دلبران! به خویش بنازید کز نخست

ما را نیازمند شما آفریده اند

 

در حق ما هر آنچه جفا می کنی بکن

ما را همان ز بهر وفا آفریده اند

 

تا یک نظربه «حالت»مسکین نیفکنی

چشم تو پر ز شرم و حیا آفریده اند

 

/ 0 نظر / 18 بازدید