مهدی سهیلی

 

به شوق آنکه به سوی تو نامه ای بفرستم -
شبی سیاه چو زلف تو تا سپیده نشستم
چو رفتم آنکه کنم نامه را به نام تو آغاز -
نداد گریه مجالم ، فتاد خامه ز دستم

*****
میان آینه ی اشک ، عکس روی تو دیدم
که خنده بر لب و چشمی به سوی من نگران داشت
نشان مهر، در آن نقش دلفریب ندیدم
نگاه ، سوی من و دل به جانب دگران داشت

*****
میان گریه ، نوشتم که: ای ستاره بختم! -
بر آسمان وفا ، خیره ماندم و ند میدی
در آرزوی محبت ، امید دل به تو بستم
چه آرزو؟ چه محبت؟ کدام دل؟ چه امیدی؟

*****
چه شد که رشته این عشق دلفروز بریدی؟
چه شد که جام وفا را به دست قهر شکستی؟
چه روزها و چه شبها که ای پرنده عرشی-
به انتظار نشستم ، به بام من ننشستی

*****
بسی شکوفه به زلف تو، دانه دانه نشاندم
شراب عشق ، ز چشم تو، قطره قطره چشیدم
به پای تا سر تو جای جای، بوسه نهادم
ز چشم خامش تو، حرف حرف ، راز شنیدم

*****
شکوفه ها چو به زلفت نشست در شب مهتاب
نگاه گفت که: برگرد مه، ستاره نشسته
دو نسترن به بناگوش خود نهادی و گفتم:
به لاله های بهاری، دو گوشواره نشسته

*****
صفای شانه آن سینه ی سپید تر از یاس-
ز لطف بود، چو آیینه در برابر مهتاب
شراب نور، چو بر سینه ی سپید تومی ریخت-
چو برف بود که بارد شبی به چشمه ی سیماب

*****
هنوز خانه ی من بوی عطر زلف تو دارد
هنوز از همه سو، بانگ نرم پای تو آید
نوای گرم پریچهرگان چو بشنوم از دور-
میان آنهمه در گوش من صدای تو آید

*****
سپیده سر زد و آن نامه را به یاد تو بستم
به سوگ عشق گریزان خویش ، اشک فشاندم
نهاد مش به لب و با لبان داغ و عطشناک
به یاد روی تو، بر روی نامه ، بوسه نشاندم

*****
بگفتمش: برو ای نامه ! قاصد دل من باش
بگو به یار گریزان ، حکایتی که تو داری
تو زودتر ز من ای نامه! روی دوست ببینی
چرا حسد نبرم بر سعادتی که تو داری؟

 

/ 0 نظر / 59 بازدید