کیوان شاهبداغ خان

 

 

گفته بودم که تو را

من ، به خدا بسپارم

من از این می ترسم

نکند تحفه دعا ،

این سپردن به خدا

پیش او ، از تو ، شکایت باشد ؟

 

ای رها کرده تو آیین وفا

راستی پیش خدا

پاسخی بابت بشکستن دل ،

خواهی داشت ؟


حاصل جور تو را

من نگفتم به خدا

در دل خسته ی من بود ،

خودش می دانست

 

/ 0 نظر / 12 بازدید