فریدون مشیری

 

از خود نمی پرسی: چرا

این خسته را آزردمش؟

با خود نمی گویی؟ - چرا

این مرغک پر بسته را

در دام غم, افسردمش؟

اما چرا

عشق تو را

من سالها در سینه پنهان داشتم

وین راز درد آلود را

در دل نهفتم - آه - تا جان داشتم

این آتش سوزنده را، آخر کجا می بردمش؟

/ 0 نظر / 19 بازدید