مهدی سهیلی

آخرین شب گرم رفتن ، دیدمش

لحظه های واپسین دیداربود

او به رفتن بود و من دراضطراب

دیده ام گریان ، دلم بیمار بودگفتمش: از گریه لبریزم ،مرو!

گفت: جانا ! ناگزیرم ناگزیر

گفتم: او را لحظه ای دیگر بمان!

گفت: میخواهم، ولی دیر است دیر!در نگاهش خیره ماندم ، بی امید

سر نهادم غمزده بر دوش او

بوسه های گریه آلودم نشست

بر رخ و بر لاله های گوش او.ناگهان آهی کشید و گفت : وای!

زندگی زیباست گاهی، گاه زشت

گریه را بس کن مرا آتش مزن

ناگزیرم از قبول سرنوشت.شعله زد در من چو دیدم موج اشک

برق زد در مستی چشمان او

اشک بی طاقت در آن هنگامه ریخت

قطره قطره از سر مژگان او.از سخن ماندیم با رمز نگاه

گفت: میدانم جدایی زود بود

با نگاه آخرینش بین ما

های های گریه ی بدرود بود!

/ 0 نظر / 13 بازدید