جعفر سرخی

           


خانه ای دارم
خانه ای از تارو پود عشق
در حریم خانه ی مجنون
خانه ای دارم
خانه ای پر از گل نسرین
یاسمن یا نسترن

یاد دارم من که مجنون هم برای لیلیش
غنچه‌هایی از چنین گل‌های زیبا هدیه داشت
یا د دارم در جوار باغ من مجنون صفت
بلبلانی بهر پاس از گلبن لیلی گماشت
باورم می‌شد که من هم این چنین
خانه ای دارم پر از بوی بهار
خانه ای از تارو پود عشق
در حریم خانه ی مجنون
لیک افسوس
فصل بی آبی چو شد
غنچه‌هایش همه سوخت
خانه آوار گل خرزهره شد
زاغ صد رنگ پلشت
ناگهان گل‌های نسرین ، نسترن ، گل بوته‌ها
از سرا بر چید و در خاکستر‌هامون گذاشت
گویی از روز ازل در گل سرای قیس ما
با گل زیبای لیلی کینه ای دیرینه داشت
چون که آن زاغ پلشت
جز جفا تخمی‌نکاشت
جز جفا تخمی‌نکاشت

/ 0 نظر / 8 بازدید