محمدصالح علاء

 

 

دوباره شب که می رسد ، پر از ستاره می شوم

دوباره واژه های خیس، پر از ترانه می شوم

دوباره باد می برد، مرا

به لانه ی فرشتگان

میان ابرهای بی کسی و لخته لخته آسمان

دوباره ماه می شوم، دوباره باغ می شوم

مهتاب اگر نشد، نشد!

خودم چراغ می شوم...

/ 0 نظر / 12 بازدید