ابوالحسن ورزی

 

دیگر تمام شد همه چیز از برای من

در سر هوای عشق و به دل آرزو نماند

هر جا روم حکایت رسوایی من است

از ماجرای عشق جز این گفتگو نماند

×××

جز درد نامرادی و اندوه بی کسی

باری دگر نداشت نهال جوانیم

جانم اسیر رنج و دلم پایمال درد

این بود عاقبت ثمر زندگانیم

×××

بر باد رفت عشق من و آرزوی من

در دل نه شوق وصل و نه سودای کام ماند

دانم که زندگانی من می شود تمام

با عشق او که چون غزلی ناتمام ماند

×××

آیا شود که باز بگیری سراغ دل

ای آرزو که ازدل ناشاد رفته ای؟

بازآ که جان خسته نثار رهت کنم

ای آخرین امید که بر باد رفته ای

×××

عکسی به یادگار به من داد و نامه ای

چون آمدم به کلبه ی خویش از دیار او

دستم شکسته باد که لرزان و اشکبار

آتش زدم  به جان خود و یاگار او

×××

هر پاره ای که سوخت یکی پاره از دلم

سیلاب آتشی شد و آمد به سوی او

تابید چون ستاره بدان شعله ها

هر اشک آتشین که فشاندم به روی او

×××

با دست خویش سوختم آن نامه ها  که بود

آرام جان و راحت قلب فگار من

و آن عکس ها که بود به خلوت سرای دل

مهتاب های روشن شب های تار من

×××

این پاره های دل که  در آتش گداختند

هر شب به روی سینه ی من بود جایشان

آن روزها که رفت و نیامد دوباره باز

گفتم هزار قصه ی شیرین برایشان

×××

دیدم امیدهای دل درد پرورم

سوزد به پیش چشم من و دود می شود

گفتم به شعله ها که : خدا را ترحمی

این عشق شاعریست که نابود می شود

×××

این عشق شاعریست که می سوزد این چنین

ای عشق آگهی تو که اینها بهانه است

عشقی که معبد دل شاعر مقام اوست

مانند زندگانی او جاودانه است  

/ 0 نظر / 32 بازدید